За нас

"МАДАРА - ЛЦ" ООД

"Мадара ЛЦ" ООД  извършва поддържане, ремонтиране и преустройване на всички видове мостови и козлови кранове с товароподемност до 400 KN. Фирмата е лицензирана от Държавна агенция за метрологичен и технически надзор

Производствената програма включва:

 • отливки от въглеродни и нисколегирани стомани с тегло от 1 до 80 кг. 
 • отливки от сив чугун GG 20, GG 25 и GG 30 с тегло от 1 до 80 кг.
 • отливки от сфероидален чугун GGG  40, GGG 50 и GGG-60 с тегло от 1 до 60 кг.  
 • отливки с единично и дребносерийно производство с тегло до 1000 кг.
 • Ъглови фитинги за товарни контейнери

Производствени процеси:

 • ТОПЕНЕ - 3 основни електродъгови пещи с капацитет по 4 т. 
 • ФОРМОВАНЕ - 2 формовъчни механизирани линии, работещи с каси 600х600х200/200 и 600х600х300/250. 
 • ЛЕЯРСКИ СЪРЦА - изработват се на маслени крепители, колд-бокс и кронинг процеси.  
 • ЛЕЯРСКИ ФОРМОВЪЧНИ СМЕСИ - изготвят се на база крепител бентонит и смесители "SPEEDOMATIC". 
 • ПОЧИСТВАНЕ - с дробометни и абразивни машини, пясъкоструйно почистване на детайли. 
 • ТЕРМООБРАБОТКА - нормализация, подобрение и отгряване в проходни и камерни електропещи. 
 • ГРУНДИРАНЕ - проходна инсталация за нанасяне на грундовото покритие чрез потапяне. 
 • КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО

"Мадара ЛЦ"  извършва:

 • входящ контрол на всички леярски материали;
 • контрол на технологичния процес;
 • спектрален химичен анализ на метала;
 • лаборатория за контрол на формовъчни смеси;
 • контрол на температурата на течния метал с потапящи термосонди;
 • краен контрол на отливките с ултразвуков дефектоскоп; магнитен дефектоскоп;
 • металографски анализ.


За контакти:
Гр. Шумен 9700
бул. "Мадара" 1
тел.: 054/ 857 202
факс: 054/ 857 207
Иван Михайлов - Управител; Мобилен: 0887 281 609