За нас

"МАДАРА - РМЦ" ООД

Дружеството е с предмет на дейност производство на метални конструкции, нестандартни детайли , обработка на едрогабаритни детайли, ремонт на технологично оборудване.
 
Фирмата разполага с технологични възможности за металообработка на голямо габаритни детайли на:

 • Машина за плазмено и газо-кислородно рязане със CNC управление
  размери на работното пространство:
  -   дължина 6000мм
  -  ширина 2000мм
 • Борверг 2A656 РФ 11
    въртяща маса
  - маса широчина - 2000мм
  - маса дължина - 2500мм
  основна маса
  - широчина - 4500мм
  - дължина - 4200мм
  маса на обработвания детайл - неограничено
 • Каруселен струг двуколонен DKZ 2000
  - диаметър на масата 1800мм
  - височина на обраб. детайл 1500мм
 • Фрез хобел 6M612 Ф 11
  - маса широчина - 1250мм
  -  дължина - 4000мм
  -  най-голям ход - 4500мм
  -  височина на обработвания детайл -1185мм
 • Хобел 7110
  - маса широчина - 900мм
  - маса дължина -3000мм
 • Хобел / шлайфхобел / В 2016 А 6000 
  - ход по надлъжна ос - 6000мм
  -  широчина на обраб. детайл -1400мм
  -  височина на обраб. детайл -1000мм
 • Зъбонарезна машина 5А342П
  -  max. диаметър на обработваното ЗК - 1200мм с поддържаща стойка
  - max. диаметър на обработваното ЗК - 2000мм без поддържаща стойка
  - min. диаметър на обработваното ЗК - 200мм
  - max. модул на нарязване - 20 с червячна фреза
  - max. модул на нарязване - 25 с дискова фреза
  - брой зъби за нарязване - 10÷1800
  - max. d червячни колела =1200 /2000/мм
  - min. d червячни колела =250мм
  - max. маса на установения детайл - 20 000 кг. със захващащата екипировка


За контакти:
Гр. Шумен 9700
бул. "Мадара" 1
тел.: 054/ 857 371
факс: 054/ 857 880
инж. Камен Калев - Управител; Мобилен: 0 7001 0057
e - mail: rmc@madara-sfk.bg

e - mail: office@madaragroup.com