За нас

 

"МАДАРА - ТЕРМ" ООД

Основна производствена дейност:

  • първична и окончателна термична обработка на стоманени отливки и изковки;
  • химико-термична обработка на детайли за машиностроенето;
  • йонно азотиране / нитриране /

Възможност за цементация на зъбни колела с диаметър до 550 мм,при дълбочина на слоя от 0.6 мм до 1.6 мм и закаляване на детайли с дължина до 1300 мм;

Оборудване:

  • шахтови цементационни пещи Ц-105, камерни пещи УК-13 след реконструкция и модернизация
  • 2 бр. инсталации за йонно азотиране ЙОН-100 с капацитет до 1000 кг
  • предстои инсталиране и пускане в експлоатация на автоматизирана линия за термообработка „AICHELIN" с 3 бр. пещи,всяка с капацитет до 1000 кг.

 

За контакти:
Гр. Шумен 9700
бул. "Мадара" 1
Тел./факс: 054/ 857 313;
инж. Васил Хараланов - Управител; Мобилен: 0888 88 65 83
e - mail : office@madaragroup.com