Серия BD MASTER

Предназначена за повъхностно обработване на почвата: за разрохкване на горния почвен слой, за предсеибено подготвяне на почвата за житни култури, за изравняване повърхността на полето, за обработване след ранни и късни посеви, за обработване на стърнищата  с цел раздробяване на плевелите и заравянето им, брануване на ливади и пасища с цел подобряване на аерацията на почвата и почистване от къртици.