Навесни, Серия KDB PRINCESS

Компактната дискова брана е специализирана съвременна машина за плоска и интензивна размесваща стърнищата обработка. Повърхностното примесване на остатъци от прибирането на реколтата допълнително пази почвата от ерозия и затлачване. Размерът на дисковете и конфигурацията им играят важна роля за качествена обработка на почвата дори при влажни почви. Всеки диск от дискова брана е комплектован съвместно с лагерното тяло на фирмата SKF и конзола, която е закрепена към носещата конструкция посредством гумени демпфиращи елементи. По този начин омекотената система спомага за ефективно преодоляване на камъни и други примесени с почвата препятствия. Така всеки диск има възможност да следи профила на почвата. При това дълбочините на работа остават винаги едни и същи.