Навесни, Серия BD PELICAN

Навесна дискова брана е компактен уред , предназначен изключително за обработка и аериране на повърхностня почвен слой. Основните предимства на браната се проявяват при обработка на зърнени насаждения. Много е ефективна при обработката на затворени вътрешни площи, по–специално между дърветата в овощни градини и лозови масиви. Ъгълът на атака на работните тела може да се регулира ръчно и комбинирано с помощта на хидравлика.