Серия PLR HEMUS

Обръщателният плуг e съвременна земеделска машина, осигуряваща почвена оран с повишена ефективност на работа. Оранта с плуга се извършва „совалковидно“, при което едното работно тяло извършва оран надясно, а другото наляво. В резултат повърхността е гладка, без гребени и разори. Напълно съобразени с почвените условия, в резултат на едновременното обръщане, разрохкване и частично размесване на орния пласт, земята Ви ще бъде:

  • с отлично „дишане“, чрез подобрената циркулация на въздух;
  • с подобрена водопропускливост и с по-продуктивно използване на влагата в почвата, с което е възможно да се избегне негативният ефект при сушави години; добрият дренаж предотвратява и гниенето на корените на растенията;
  • със съхранени в нея органични вещества и запазване на плодородието й;
  • с унищожена плевелна растителност;
  • с развитие на растения със здрава и дълбоко развита коренова система, резултат от перфектно свършената от плуга работа.