Серия PLC, VEJEN

Конвенционалният плуг е надежден партньор на всеки фермер при разрешаването на ключови проблеми в модерното земеделие. Напълно се съчетава към почвените условия в района, като резултат от едновременно обръщане и разрохкване на почвения слой, като допринася за:

  • отлично „дишане”, чрез подобрена циркулация на въздух;
  • подобрена водопропускливост на почвата, съчетано със ефективно запазване на остатъчната и влажност, което прави възможно избягването на негативните последици по време на суша, добрия дренаж предотвратява гниенето корените на растенията;
  • сухранение на органичния състав и продуктивност на почвата;
  • унищожава покълналите плевели;
  • осигурява на насажденията здрава и добре развита коренна система.