Серия МТР, RUEN

Навесният продълбочител MTP е идеалният избор за дълбока обработка на почвата. Подходящ е за предсеитбена подготовка на почвата, обработка на стърнищата и подравняване на терена.

Допълнителните, двустранно хоризонтално разположени режещи елементи на работните органи се използват за нарязване на корените в почвата , помагат за арерирането на същата, като осигуряват проникването на влага и напояване при дъжд. Успешно се използва при овощни и лозови масиви, както и в предпланинските райони и при хълмисти повърхности на почвата.