Серия PМ, DRAGON

Продълбочителят е идеалният избор за дълбока обработка на почвата, без да се обръщат почвените слоеве, a само внимателно се разрохкват по ширина на почвения слой. Използва се за предсеитбена подготовка на почвата, за третиране на стърнища и изравняване на земната повърхност. Изключително подходящ за почви, подложени на ерозия, при засушаване и за почви с преовлажнена повърхност, за плитки почви, преобладаващи в подножията на планините и планинските райони.