Серия KS TITAN

Универсалният стърнищен култиватор е съвременна многофункционална почвообработваща високоефективна машина. Тя може да бъде използвана, посредством смяната на различни работни органи или елементи от тях, за обработка на почвата на стърнища, за интензивно аериране, разрохкване и примесване на сламата в почвата на дълбочина от 50 до 300 mm, с последващо подравняване и уплътняване. Носещата рама и крила на култиватора са усилени и стабилни. Предните дискови секции  извършват първична подготовка на почвата, осигуряваща безпроблемна работа на  продълбочителната секция. Тя, от своя страна, ефективно продълбочава, осигурявайки необходимото разрохкване и аерация на почвата.