Серия PKSP, FALCON

Прикачният култиватор за слята повърхност е универсална машина за обработка на почвата, характеризираща се с висока производителност и качествена работа.

Нейните основни функции се заключават в:

-         грубо раздробяване на почвената повърхност;

-         изравняване на обработваната площ;

-         разрохкване на изрязания почвен слой;

-         фино радробяване и подравняване на култивираната площ.