Пръскачки

Прикачната щангова пръскачка е високо ефективна разпръскваща машина, снабдена със система за принудително впръскване на въздушно-капковия поток. Тя е предназначена за химическа растителна защита на засятите земеделски култури. Основното й предимство пред останалите пръскачки е възможността за качествена работа дори при наличие на вятър. Пръскачката притежава:

  • високонадежден резервоар с обем 2000 литра, изработен от специална, устойчива на химикали и атмосферни влияния пластмаса;
  • нагнетателна помпа от бутално-мембранен тип „ANNOVI REVERBERI” (Италия), с дебит 160 литра за минута;
  • пулт за управление на въздушния поток „ARAG” (Италия);
  • пневматично-хидравлична система „BARGAM” (Италия);
  • сравнително лесна работа, поддръжка и обслужване.