За нас

Фирма "МАДАРА" АД - гр. Шумен е основана през 1958 г. и има дългогодишен опит в производството на товарни автомобили, задни и предни двигателни мостове за товарни автомобили, автобуси, тролейбуси, земеделски и пътностроителни машини, зъбни колела и валове, стоманени и чугунени отливки, изковки, ресори, щампи, инструменти и инструментална екипировка.

 

В "Мадара" АД се изработват изцяло самостоятелно преден управляем мост с товароносимост 6.5, 7.5 и 9т, собствена гама задни и предни двигателни мостове с крайни редуктори за товарни автомобили, тандемни мостове, тролейбусни и автобусни мостове, поддържащи мостове с товароносимост от 9 до 13т, едностепенни мостове с товароносимост от 3.5 до 13т.

От 2008год. "Мадара" АД започна производството на земеделска техника и прикачен инвентар. Понастоящем в Дружеството са разработени и се произвеждат 70 вида машини, които притежават протоколи за изпитване по безопасност и съответствие по хармонизирани европейски стандарти, издадени от ЦИЗГТРЧ - гр. Русе.

"Мадара" АД разполага с Конструктивен и Технологичен отдели, където се извършва развойна дейност и постоянно се усвояват нови изделия и технологии. "Мадара" - АД сама проектира и изработва своите изделия, инструменти и екипировки.

Фирмата разполага със собствена химическа лаборатория, където се прави химически, металографски анализ и механични изпитания на новозакупените и получените в завода материали и заготовки. Съществува измервателна лаборатория, където се извършва извадков контрол на произвежданата продукция съгласно параметрите, заложени в конструктивната документация, и периодична проверка на работната и мерителна екипировка.

Фирмата е сертифицирана по ISO 9001:2008 и притежава свидетелство за регистрация на марка от Патентното ведомство на Република България от 2007г.