Защо земеделските машини МАДАРА са избора на съвременния стопанин?

прочети

За контакт с нас:

0 7001 0057

E-mail:

office@madaragroup.com

agrooffice@madaragroup.com

Контакти

"Мадара" АД
гр. Шумен 9700
бул. "Мадара" 1


тел.: 0 7001 0057

е-mail: office@madaragroup.com

www.madaragroup.com

"Мадара Автомост" ООД
гр. Шумен 9700
бул. "Мадара" 1
тел.: 054/ 857 285
факс: 054/ 857 252
инж. Стойчо Жечев - Управител; Мобилен: 0886 898 464

 

 

"Мадара ЗКВ" ООД

гр. Шумен 9700
бул. "Мадара" 1
тел.: 054/ 857 326
факс: 054/ 857 204
инж. Георги Станчев - Управител; Мобилен: 0888 822 346


"Мадара РЕСОРИ" ООД
гр. Шумен 9700
бул. "Мадара" 1
тел.: 054/ 60392; 054/ 857 229
факс: 054/ 6 03 92
Цветан Цветанов - Управител; Мобилен: 0887 803 521

"Мадара ТРАНС" ООД
гр. Шумен 9700
бул. "Мадара" 1
тел.: 054/ 857 266
факс: 054/ 857 301
Петър Дяков - Управител; Мобилен: 0888 818 468

www.madara-trans.eu

email: office@madara-trans.eu


"Мадара - СФК" ООД
гр. Шумен 9700
бул. "Мадара" 1
тел.: 054/ 857 315
факс: 054/ 880 167
е-mail: sfkltd@madaragroup.com
www.madaragroup.com
Валери Симеонов - Управител

"Мадара - ТЕРМ" ООД
Гр. Шумен 9700
бул. "Мадара" 1
Тел./факс: 054/ 857 313;
инж. Васил Хараланов - Управител; Мобилен: 0888 88 65 83
e - mail : office@madaragroup.com

"Мадара - ГАЛВИС" ООД
гр. Шумен 9700
бул. Мадара №1
тел: 054 / 857 350
факс: 054 / 857 350
Радостина Вълчева - Управител; Мобилен: 0887 885 818
e-mail: galvis@abv.bg

 


"Мадара - Леярско производство"
гр. Шумен 9700
бул. "Мадара" 1
тел.: 054/ 857 202
факс: 054/ 857 207

Иван Михайлов - управител; Мобилен 0887 281 609

 


"Мадара КОВ" ООД

гр. Шумен 9700
бул. "Мадара" 1
тел.: 054/ 857 203
факс: 054/ 857 208
Мобилен: 0 7001 0057

 


"Мадара - ИНСТРУМЕНТ"

гр. Шумен 9700
бул. "Мадара" 1
тел.: 054/ 857 334
факс: 054/ 857 322
инж. Христомил Сапунджиев - Технически мениджър; Мобилен: 0889 918 855

 

"Мадара РМЦ" ООД
Гр. Шумен 9700
бул. "Мадара" 1
тел.: 054/ 857 371
факс: 054/ 857 880
инж. Камен Калев - Управител; Мобилен: 0 7001 0057
e - mail: rmc@madara-sfk.bg

 

"Мадара МОТОРЕМ" ООД
гр. Шумен 9700
бул. "Мадара" 1
тел.: 054/ 857 340
факс: 054/ 880 167
е-mail: motorem@madara-sfk.bg
инж. Боян Йосифов Боянов - Управител; Мобилен: 0887 806 116

 

"Мадара СП" ООД
гр. Шумен 9700
бул. "Мадара" 1
тел.: 054/ 857 307
факс: 054/ 857 260
Тодор Добрев - Управител; Мобилен: 0885 030 016