Защо земеделските машини МАДАРА са избора на съвременния стопанин?

прочети

За контакт с нас:

0 7001 0057

E-mail:

office@madaragroup.com

agrooffice@madaragroup.com

Структура на "МАДАРА" АД

"МАДАРА - СФК" ООД

Фирмата е регистрирана с широк предмет на дейност, но като основни направления могат да се определят следните: вътрешно и външнотърговска дейност във всичките и разновидности, внос, износ, реекспорт; продажба на всякакъв вид машини и съоръжения, както и на резервни части за тях; транспортни услуги със собствен и нает транспорт; лизингова дейност; представителство в страната и чужбина;  и всякакви други дейности.


Фирмата е с преобладаващо местно пазарно присъствие. Предлаганите товарни автомобили заемат 100% от пазарния сегмент "продажба на нови товарни автомобили, произведени в България". От друга страна в общия пазарен сегмент "продажба на нови товарни автомобили в България" фирмата заема 10% от пазарния дял, който се формира от вносители на товарни автомобили от Западна Европа (представителства на MAN, VOLVO и др.) и от Източна Европа и Русия (представители на AVIA, IFA, КАМАЗ, ЗИЛ и др.).
Фирмата няма присъствие в пазарния сегмент "продажба на автомобили втора употреба", който е с най-голям дял от общия пазар на товарни автомобили, но извършва рециклиране на стари автомобили според желанията на клиента.


Второто основно направление на търговската дейност на фирмата - търговия с резервни части за товарни автомобили и машини, е разработено и се продават резервни части както за вътрешния, така и за външния пазар, като съотношението е 10:90 процента в полза на външните сделки. Успешната рекламна кампания на предлаганите от фирмата стоки зад граница помогна за формиране на този дял на продажба на резервни части в търговската дейност, което от своя страна доведе до плавно, но постоянно увеличаващо се търсене в страната от фирми, търгуващи със западноевропейски партньори.


През 2003 година "Мадара-СФК" ООД подписа първия от поредицата от договори за доставка на задни мостове и колесни единици за гиганта в руското автомобилостроене "КАМАЗ" ОАО, с което доказа възможността си за износ на качествена продукция и си осигури навлизането в един голям пазар с възможности за развитие и набирането на нови контрагенти. През 2004 година е подписан договор за доставка на резервни части и за друга руска компания "SIRENA International".
Законодателството постоянно търпи промени във връзка с присъединяването на България към ЕС, което създава известна променливост по отношение на прилаганите нормативни разпоредби, които рефлектират върху прилаганата от фирмата търговска политика. Преминаването към нулеви процентни ставки за технически стоки от България в редица западно-европейски страни увеличи нашата конкурентноспособност и приемане на местните пазари.

 

За контакти:
Гр. Шумен 9700
бул. "Мадара" 1
тел.: 054/ 857 222; 857 315
факс: 054/ 880 167
е-mail: sfkltd@madaragroup.com
Валери Симеонов - Управител