Серия PRK, ORPHEUS

Продълбочителят е изключително важна, за съвременното земеделие машина. Тя е представител на нов метод за обработка на почвата, характерен със запазване на влагата в нея, приложим в засегнатите от сушата райони. Поради прости, но уникални технически решения, продълбочителят от този клас има редица достойнства, които осигуряват прецизна работа, поддръжка и достигане на висока производителност.