Серия PKU, ODISEY

Универсалният култиватор е високопроизводителна за обработка на почвата машина. Тя може да бъде използвана, посредством смяната на различни работни органи или елементи от тях, за обработка  на почвата на стърнища, за интензивно аериране и разрохкване и за примесване на сламата в почвата на дълбочина от 50 до 300mm. Носещата рама на култиватора е усилена и стабилна, с високо разположение на  работните органи от 850 mm над повърхността на почвата и ширината на режещите върхове от 300 mm гарантира ефективно примесване на растителните отпадъци с почва, дори при много тежки условия за култивация. Качеството на работа на култиватора е резултат на ефективно подравняване и уплътняване на почвата.