Серия KSPm COLIBRY

 Култиваторът за слята повърхност се характеризира с висока производителност, качествена обработка на почвата и относително нисък разход на горива при работа с него. Работните органи на машината представляват стреловидни лапи, закрепени на здрава рама на необходимата за височина. Тази конструкцията на машина е основна предпоставка за ефективното нарязване на плевелите, и висока работна проходимост. S – образните работни органи осигуряват продължителна и безпроблемна работа, независимо от неравността на повъхностния слой на терена.