Серия OK, PRECISE

Навесният окопен култиватор е разработен на основата на задълбочено техническо проучване с цел достигане на най-ефективното решение за производство на компактна, машина с пълно съчетаване работата на всички съставни работни елементи. Култиваторът служи за междуредова обработка на почвата на окопни култури. Най–eфективно окопаването се извършва на царевица, слънчоглед, фуражни култури и др. Осигурява пълно нарязване на плевелите в междуредието и aeрирането на почвата, създавайки неоходимите условия за развитие на културите, като едновременно с това осигурява защита на стеблата им от срязване и затрупване с почва.