Серия ВХТ, ROLLING BEAR

Прикачният хидравличен валяк е универсална селскостопанска машина, специално създадена за уплътняване на горния слой на почвата след различните обработки. Прилага се след оран, предварителна обработка, директно в стърнищата и за ефективно запазване на влажността на почвата. В зависимост от вида на валиращите елементи се осигурява приложението му в пасбища и фуражни масиви. Подготвя се за работа и се сгъва в транспортно положение с помощта на хидравлична система. Принципът на действие на тракторния валяк гарантира ефективно раздробяване на буци, уплътняване, сбиване и в същото време подравняване на горния почвен слой. Това се осигурява от високо разположената основна работна рама в комбинация с необходимото разстояние между отделните ротационни тежести, което е главната предпоставка за продължителна и безпроблемна, дори и в тежки условия, работа. Дълбоките кухини и вълнобразности на терена могат лесно да бъдат премахнати от валяка, подобрявайки ефективността и изпълнение на изискванията за обработка на почвата.