ЦИЛ към „Мадара” АД

Централната Измервателна Лаборатория (ЦИЛ) към „Мадара” АД разполага с калибрирани еталони и извършва метрологично потвърждение на следните средства за измерване:

 • Инструменти измерителни нониусни с обхват  от 0 – 300 mm;
 • Уреди микрометрични с обхват от 0 – 300 mm;
 • Индикаторни часовници с точност  0,01 mm и обхват 0 – 10 mm;
 • Индикаторни вътромери с обхват 0 – 500 mm;
 • Параметри с обхват 0 – 200mm;
 • Калибър пробки гладки;
 • Калибър гривни гладки;
 • Калибър пробки резбови;
 • Ъгломери.

Централната заводска лаборатория (ЦЗЛ) към  „Мадара” АД извършва:

 • Металографски  анализи за стомани и чугуни – обща структура, дълбочина на цементован и азотиран слой;
 • Определяне на марки стомани;
 • Механични изпитания на метали – твърдост, якост на опън, относително удължение;
 • Химични анализи на метали, силикатни материали, феросплави и др.;
 • Анализ на масла.

 

За повече информация:   тел.  054/ 857 222; 054/ 857 277.